สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง : 166 หมู่ที่ 22 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา